شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ابعاد اجتماعی اسلام

<
>

ابعاد اجتماعی اسلام

سخنرانی امام صدر در دانشگاه داکار سنگال در تاریخ 15 می 1967 (25 اردیبهشت 1345). امام موسی صدر در یک سفر شش‌ماهه به آفریقا ارتباط عمیقی با رؤسای جمهور و مقامات و اندیشمندان و مردم و لبنانی‌های مهاجر این کشورها برقرار کرد.

207