شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اسلام، ارزش‌ها و مفاهیم انسانی

<
>

اسلام، ارزش ها و مفاهیم انسانی

مقالۀ امام موسی صدر در کنفرانس ششم «مجمع پژوهش‌های اسلامی» (مجمع البحوث الإسلامیة) در قاهره. این کنفرانس هرساله در قاهره تشكیل می‌شد و در آن بسیاری از علما و دانشمندان اسلامی شرکت داشتند و دیدگاه‌های خود را دربارۀ مسائل مختلف اسلامی بیان می‌کردند. ششمین کنفرانس این مجمع نیز در تاریخ ٣٠ مارس ١٩٧١ (١٠ فروردین ١٣٥٠) برگزار شد.

171