شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ایمان به رسالات خداوندی

<
>

ایمان به رسالات خداوندی

سخنرانی‌ امام‌ موسی‌ صدر در كلاس‌ اعضای‌ ارشد جنبش‌ أمل‌ كه‌ به‌ صورت‌ هفتگی‌ برگزار می‌شد. در این كلاس‌ها مباحث فرهنگی و اعتقادی و اقتصادی و سیاسی و نظامی، برای اعتلای سطح آگاهی کادرهای جنبش أمل مطرح می‌شد.

141