شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

پیام انبیا، سرچشمۀ قیام

<
>

پیام انبیا، سرچشمۀ قیام

امام موسی صدر، طی آخرین سفر خود به فرانسه، مقاله‌ای دربارۀ انقلاب اسلامی ایران به رشتۀ تحریر درآورد که در روز 23/8/1978 (1 شهریور 1357)، تحت عنوان «ندای پیامبران»، در روزنامۀ لوموند پاریس به چاپ رسید. امام موسی صدر، یک هفته پس از چاپ این مقاله، طی سفری رسمی به لیبی، ناپدید شد.

137