شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

جایگاه دین در جنبش‌های رهایی بخش

<
>

جایگاه دین در جنبش های رهایی بخش

متن سخنرانی امام موسی صدر در سالن هنرستان عاملیه مورخ 13 فوریۀ 1975 (24 بهمن 1353). این سخنرانی در حضور جمعی از اساتید و دانشجویان و دانش‌آموزان ایراد شد و مکرراً در روزنامه‌های لبنان به چاپ رسیده است.

113