شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

شیوه‌های تربیتی و مبادی دین

<
>

شیوه های تربیتی و مبادی دین

سخنرانى امام موسى صدر در همایش هشتم

«مجمع البحوث الإسلامیة» (مجمع پژوهش‌های اسلامی) در قاهره به تاریخ 23 اكتبر 1977 (30 مهر 1356).

در این همایش نمایندگان 56 كشور عربى و اسلامى و نمایندگان چند كشور اروپایى و آفریقایى شركت داشتند.

97