شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

شیوه‌های تربیتی و مبادی دین

<
>

مسائل علمی تعیین شوند و خود مجمع و دبیرخانۀ آن تنها مسئولیت سرپرستی مسلمانان جهان و بررسی و پیگیری احوال آنان را بر عهده داشته باشد. در این صورت، این نشست هیئت عمومی خواهد شد و مجمع نیز دبیرخانۀ دائمی می‌شود.

(167)نیازی به گفتن نیست که مجمع بنا بر این طرح در ارتباط دائم با اعضای نشست و دیگران خواهد ماند تا اطلاعاتی را که به دست آن می‌رسد به طور منظم و دسته‌بندی‌شده ذخیره کند و درمورد آن‌ها گزارش ارسال کند.

از مهم‌ترین کارهایی که مطلوب است این‌گونه شوراهای عالی صورت دهند، هماهنگ‌سازی فعالیت‌هایی است که در سراسر جهان صورت می‌گیرد تا یک کتاب چند بار چاپ یا ترجمه نشود. مجمع دیگر مؤسسه‌های جهان را از این فعالیت‌ها آگاه می‌سازد تا نیروها صرفه‌جویی شود و به سوی مواردی که خلأ فعالیتی هست، جهت‌دهی شود.

(168)درمورد تصمیمات این نشست باید شجاعانه و مخلصانه ایستادگی کرد و نباید هیچ تصمیمی دوبار گرفته شود؛ باید دربارۀ عواملی که مانع اجرای تصمیمات گرفته‌شده از نشست اول تا کنون شده‌اند، بحث و بررسی صورت گیرد؛ باید در صورت فراهم نبودن شروط اجرا، از هرگونه تصمیم‌گیری خودداری کرد. در این صورت، نشست باید به صدور فتوا یا پیشنهاد بسنده کند.

112