شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

جلوه‌هایی از تمدن ما

<
>

‌ جهان‌ قرار دارد، ارزشمند است. پس‌ باید بار دیگر تمدن‌ خویش‌ را مطالعه‌ و بررسی‌ كنیم؛ تمدنی‌ كه‌ سراپا انسانیت و علم و كمال و هنر و ادب‌ است و همه‌چیزش‌ همراه‌ با اخلاق‌ و تقواست.

(132)زیبایی‌ در اروپا نسبی‌ و موردی‌ است، ولی‌ مظاهر زیبایی‌ در جامعۀ‌ متمدن‌ عربی ـ اسلامی‌ در همه‌جا مشهود بود: در حمام‌ها و مساجد و خانه‌ها و قلم‌ها و پرهای‌ نوشتار و ورق‌ها و قهوه‌خانه‌ها و چراغ‌ها و ظروف و اتاق‌ها و راهروها و كتابخانه‌ها و قلمدان‌ها و قرآن‌ها و هرآنچه‌ در مدارس‌ بود. منظورم‌ این‌ است‌ كه‌ زیبایی‌ در همۀ‌ امور زندگی‌ به‌ چشم‌ می‌خورد و جامعه‌ ظرفیت‌ آن‌ را داشت. لطفاً‌ كمی‌ در این‌ زمینه‌ مطالعه‌ و تحقیق‌ كنید تا احساس‌ توانمندی‌ و عظمت‌ به‌ همۀ‌ ما دست‌ دهد و برای‌ كسب‌ علم‌ بكوشیم‌ و در مقابل‌ این‌ جریانات‌ مختلف‌ كه‌ از هر طرف‌ بر ما هجوم‌ آورده‌اند، پایداری‌ كنیم.

والسلام‌ علیكم.

95