شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

جلوه‌هایی از تمدن ما

<
>

عَنهُم‌ سَیِئاتِهِم‌ وَلَاَدخَلناهُم‌ جَناتِ‌ النَّعیمِ. و لَو أنَّهُم‌ أ‌قامُوا التَّوراةَ‌ و الانجیلَ‌ و ما أُنزِلَ‌ اِلَیهِم‌ مِن‌ رَبِهِم‌ لَأَكَلُوا مِن‌ فَوقِهِم‌ و مِن‌ تَحتِ‌ أَرجُلِهِم‌ مِنهُم‌ أُمَّةٌ‌ مُقتَصِدَةٌ‌ و كثیرٌ‌ مِنهُم‌ ساءَ ما یَعمَلونَ»«23»

‌(97)این‌ آیات، شیوۀ‌ یهودیانِ‌ هم‌عصر پیامبر اكرم(ص)‌ را شرح‌ می‌دهد. عبارتِ‌ «دست‌ خدا بسته‌ است» یعنی‌ خدا فقط‌ پدیدآورندۀ‌ عالَم‌ و هستی‌ است، ولی‌ به ‌هیچ ‌وجه‌ در دگرگونی و توسعه و اداره‌ و تحول‌ جهان‌ دخالتی‌ ندارد. پس‌ خدا عالم‌ را پدید آورد و از حاكمیت‌ جهان‌ كناره‌ گرفت. این‌ آیه‌ سخن‌ آنان‌ را رد می‌كند: «بلكه‌ دو دست‌ خدا گشاده‌ است.»

(98)اگر در این‌ اندیشه‌ دقت‌ كنیم، ریشه‌های‌ ایجاد این‌ تمدن‌ مادی‌گرا را نزد یهودیانِ‌ منحرف‌ می‌یابیم. اگر بیش‌ از این‌ و فراتر از این‌ گفتار توضیح‌ می‌خواهید، لطفاً‌ به‌ كتاب‌هایی‌ مانند پروتكل‌های‌ سردمداران‌ صهیونیست‌ مراجعه‌ كنید تا ببینید كه‌ تمدن‌ جدید تا چه‌ حد، در ریشه‌ها و اصولش، از استدلال‌های‌ پنهان‌ یهودیان‌ تأ‌ثیر گرفته‌ است.

تمدن‌ غرب، به‌ تعبیر ما، تمدنی‌ مادی‌گراست‌ و برخلاف‌ آنچه‌ شایع‌ است‌ هرگز تمدنی‌ مسیحی‌ نیست. محققان‌ و آگاهان‌ از تاریخ‌ به‌روشنی‌ درمی‌یابند كه‌ رشد و توسعۀ‌ تمدن‌ معاصر با كناره‌گیری‌ و دوری‌ مؤ‌سسان‌ و بنیان‌گذاران‌ آن‌ از تمدن‌ مسیحی‌ آغاز شد. آنان‌ از دین‌ و، به‌خصوص‌، از مسیحیت‌ و مبلغان‌ آن‌ رو برتافتند و با ایشان‌ مبارزه‌ كردند. سخنان‌ آنان‌

75