شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

جلوه‌هایی از تمدن ما

<
>

جلوه‌هایی از تمدن ما

سخنرانی امام موسی صدر در دبیرستان دخترانۀ المقاصد

مورخ 7 دسامبر 1967 (16 آذر 1345).

المقاصد بزرگ‌ترین مؤسسۀ فرهنگی- اجتماعی اهل سنت لبنان است که مدارس و دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و سازمان‌های بسیاری را در بر می‌گیرد.

67