شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

دین و مشاركت اجتماعی

<
>

و چشم دیگر را می‌بندم. آرزوی‌ من‌ این‌ است‌ كه‌ جوانان‌ آن‌گونه‌ باشند كه‌ درخور حسن‌ ظن‌ وطن‌ باشند، چراکه‌ جوانان‌ پشتوانۀ‌ شریان‌ حیاتی‌ و گل‌ خوشبوی‌ كشورند و همواره‌ رایحه‌ای‌ از بهشت‌ با خود به‌ همراه‌ دارند. آرزو دارم‌ كه‌ آرمان‌‌های‌ ملی و ادبی‌ و اخلاقی‌ جوانان‌ تحقق‌ یابد تا در جامعه‌ای‌ كه‌ خداوند برایشان‌ برگزیده‌ است،‌ از حمایت‌ بیشتر و نیز ارزشی‌ والاتر برخوردار شوند.

(83)پیش‌تر و قبل‌ از آنكه‌ به‌‌طور قطعی‌ به‌ صور برگردید، چند ماهی‌ در این‌ شهر اقامت‌ داشتید. در آن‌ زمان‌ چه‌ برنامه‌هایی‌ به‌ اجرا گذاشتید كه‌ این‌گونه‌ آوازه‌اش‌ لبنان‌ را فرا گرفته‌ است؟

البته،‌ در مقایسه‌ با وظایفی‌ كه‌ برعهده‌ دارم‌ كاری‌ انجام‌ نداده‌‌ام. آنچه‌ بدان‌ اشاره‌ می‌كنم‌، برخی‌ كارهای‌ خودجوش‌ است‌ كه‌ امیدوارم‌ هر مسئولی‌ در شهر و منطقۀ‌ خود به‌ آن‌ها بپردازد:

اولاً،‌ تكدی‌‌گری را به‌‌طور جدی‌ ممنوع‌ كردم. و این‌ پس‌ از آن‌ بود كه‌ به نمایندگی از افراد متمكن‌ مسئولیت‌ تأ‌مین‌ خوراك‌ و پوشاك‌ و نیازهای‌ اساسی‌ متكدیان‌ را تأمین کردم، به‌گونه‌ای‌ كه‌ نیازمندان‌ اكنون‌ مستمری‌ خود را در منازل‌ دریافت‌ می‌دارند.

ثانیاً،‌ ترتیبی‌ داده‌ شد تا برای‌ هر بیمار نیازمند در كمترین‌ زمان‌ پزشك‌ و وسایل‌ درمان‌ رایگان‌ فراهم‌ شود. در این‌ خصوص‌ سپاسگزار پزشكان‌ شهریم‌ كه‌ یاریگر ما هستند.

ثالثاً‌، جلسات‌ دینی‌ و اجتماعات‌ عمومی‌ را سامان‌ دادم،‌ به‌گونه‌ای‌ كه‌ بتوانند به‌ تحقق‌ اهداف‌ خیرخواهانه‌ و نیز به‌ گسترش‌ روح‌ محبت‌ و دوستی‌ در میان‌ مردم، آن‌ هم‌ همۀ‌ مردم، كمك‌ كنند.

البته،‌ این‌ فعالیت‌‌ها و موارد دیگری‌ كه‌ الان‌ فرصت‌ ذكر آن‌ها نیست‌

65