شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

دین و مشاركت اجتماعی

<
>

‌ رهنمون‌ می‌كند كه‌ دین‌ نه‌ تنها با پیشرفت‌‌های‌ علمی‌ و اجتماعی‌ ناسازگار نیست‌ بلكه‌ با نیرویی‌ توانمندتر جامعه‌ را به‌ سوی‌ پیشرفت‌‌های‌ مادی‌ و معنوی‌ِ بیشتر سوق‌ خواهد داد.

(80)برخی‌ بر این‌ باورند كه‌ دین‌ با علم‌ جدید سازگاری‌ ندارد.

من‌ چنین‌ باوری‌ ندارم. بر عكس، دانش‌ را چراغ‌ روشنگری‌ می‌دانم‌ كه‌ ما را به‌ فعل‌ خدای‌ سبحان‌ و عظمت‌ و اتقان‌ صنع‌ او رهنمون‌ می‌شود.

دربارۀ‌ تعدد فِرَق و فرقه‌گرایی‌ در لبنان‌ چه‌ روشی‌ را پیش‌ می‌گیرید؟

اسلام، بنا‌بر آیۀ‌ كریمۀ‌ «فَاستَبَقوا الخَیراتِ»«16» به‌ ما می‌آموزد كه‌ در سازندگی‌ كشور و بالا بردن‌ سطح‌ زندگی‌ مردم، آن‌ هم‌ در تمامی‌ ابعاد اخلاقی‌ و اجتماعی‌ آن، بدون توجه به‌ تعصب‌‌ها و روش‌‌های‌ تخریبی‌ و آثار منفی‌ و رنج‌‌های‌ فراوانی که تا کنون برده‌ایم، با دیگر اقوام‌ و مذاهب‌ به‌ رقابت‌ برخیزیم: «انَّ‌ هذِه‌ اُمَّتُكُم‌ اُمَّةً‌ واحِدَةً‌ و أنَا رَبُّكُم‌ فَاعبُدونِ»«17»

به‌ یاری‌ خدا این‌ شیوه‌ را پیش‌ می‌گیرم‌ و پیروان همۀ‌ مذاهب را دعوت‌ خواهم‌ كرد تا توانمندی‌های‌ خود را در سازندگی‌ و فعالیت‌‌های‌ مثبت‌ به‌ كار گیرند. فرقه‌ای‌ پیشرفت خواهد کرد که‌ آیینش‌ با تحولات‌ زمانه‌ همراه‌ باشد و از راه‌ اجتهاد دینی،‌ راهكارهایی‌ بهتر برای‌ حل‌ مشكلات‌ این‌ روزگار ارائه‌ دهد.

(81)جامعۀ‌ ما تحت‌ سیطرۀ‌ مجموعه‌ای‌ از احزاب‌ و گرایش‌‌های‌ فكری‌ مختلف‌ قرار گرفته‌ است. نظر شما در قبال‌ این‌ جریانات‌ چیست؟

63