شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

دین و مشاركت اجتماعی

<
>

چای‌ از حیث كارشناس‌ فنی‌ اعتقاد دارم‌ آب‌ و هوای‌ اینجا برای‌ تولید این‌ محصول‌ مناسب‌ است، چراکه‌ منطقۀ‌ كشت‌ چای‌ باید مرطوب‌ باشد. البته،‌ برای‌ شناساییِ‌ هرچه‌ بیشتر خاك‌ نمونه‌هایی‌ به‌ آزمایشگاه‌ خواهم‌ فرستاد. به ‌هر حال، در حد توان‌ خود خواهم‌ كوشید تا با این‌ عقب‌ماندگیِ‌ رایجِ‌ اجتماعی‌ در منطقۀ‌ جنوب‌ مبارزه‌ كنم.

(79)در مورد وظایف‌ دینی‌ چطور؟

این‌ وظیفه‌ در نزد من‌ بر یك‌ مبنا استوار است‌ و آن‌ مبنا را از این‌ آیۀ‌ شریفه‌ برگرفته‌ام: «فَأَقِم‌ وَجهَکَ‌ لِلدّینِ حَنِیفاً‌ فِطرَتَ‌ ا‌للّهِ الّتِی‌ فَطَرَ‌ النّاسَ‌ عَلَیها لا تَبدِیلَ‌ لخلقِ‌ اللّهِ ذلِکَ‌ الدِّینُ‌ القَیِّمُ»«14» این‌ باور مرا بر آن‌ می‌دارد تا همۀ‌ مردم‌ را برای‌ پذیرش‌ دعوت‌ دینیِ‌ درست‌ آماده‌ بدانم. بنابراین، دایرۀ‌ دعوت‌ و تبلیغ‌ خود را به‌ مؤ‌منان‌ و اهل‌ مسجد محدود نخواهم‌ كرد، بلكه‌ فراتر از مسجد، در باشگاه‌ها و مدارس‌ و دانشگاه‌ها نیز به‌ سخنرانی‌ می‌پردازم. می‌كوشم‌ تا اعتماد جوانان‌ را به‌ توانمندی‌ و صلاحیت‌ دین‌ در انطباق‌ و همگامی‌ با زندگی‌ جدیدشان،‌ هر قدر هم‌ كه‌ پیشرفت‌ و تحول‌یافته‌ باشد، به‌ دست‌ آورم.

این‌ حركت، به‌طور مستقیم‌ و غیرمستقیم، كانون‌ خانواده‌ را ارتقا می‌بخشد و قابلیت‌‌های‌ ذاتی‌ آن‌ را برای‌ تكامل‌ دینی‌ و اخلاقی‌ در دو جهان‌ تقویت‌ می‌كند. با این‌ روش، در پی‌ اجرای‌ فرمودۀ‌ خداوند هستم‌ كه: «مَن‌ عَمِلَ‌ صالِحاً‌ مِن‌ ذَكَرٍ‌ أو اُنثی‌ و هُوَ‌ مؤ‌مِنٌ‌ فَلَنُحیِیَنَّهُ‌ حَیوةً‌ طَیِبَةً‌ و لَنَجزیَنَّهُم‌ أجرَ‌هُم‌ بِأحسَنِ‌ ما كانوا یَعمَلونَ»«15» این‌ آیه‌ ما را به‌ این‌ نكته

62