شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

دین و مشاركت اجتماعی

<
>

(75)اشاره به قلم محمد قره‌علی: ‌الحیاة چند روز پیش‌ به‌ حضور علامه‌ سید موسی‌ صدر و تصمیم‌ او برای‌ استقرار قطعی‌ در شهر صور اشاره‌ كرده‌ است ... آقای‌ صدر كیست؟ من‌ هم‌اینك‌ در برابر جوانی‌ رشید، با قامتی‌ كشیده‌ ایستاده‌ام‌ كه‌ عمامه‌ای‌ سیاه‌ بر سر دارد و هیبتْ‌ تمامی‌ وجودش‌ را فرا گرفته‌ است. محضرش‌ آكنده‌ از دیداركنندگان‌ است‌ و سخن‌ دربارۀ‌ چگونگی‌ دعوت‌ دینی‌ و ارشاد و اصلاح. به‌ او گفتم:

(76)می‌دانم‌ كه‌ ریشه‌ و تبار لبنانی‌ دارید. اما مایلم‌ كه‌ بدانم‌ نیاكان‌ شما چه‌ وقت‌ و چرا هجرت‌ كردند؟

نسب‌ من‌ به‌ سید صالح‌ شرف‌الدین‌ می‌رسد كه‌ حدود 150‌ سال‌ پیش‌ به‌ اتفاق‌ پسرش‌ سید صدرالدین‌ از لبنان‌ هجرت‌ و در عراق‌ اقامت‌ كرد. این‌ هجرت‌ به‌ سبب‌ حملۀ‌ معروف‌ جزار به‌ سرزمین‌ ما بود كه‌ در اثر آن‌ فجایع‌ و مصیبت‌‌های‌ بی‌شماری‌ بر عالمان‌ جبل‌‌عامل‌ وارد آمد. از آن‌ پس‌، این‌ خانواده‌ در كشورهای‌ ایران‌ و عراق‌ گسترش‌ یافتند و نام‌ صدر را برای‌ خود برگزیدند.

چه‌ سالی‌ متولد شدید؟

در سال ‌1926 میلادی (1307 شمسی) در شهر قم‌ به‌ دنیا آمدم.

علوم‌ دینی‌ را نزد چه‌ كسانی‌ فرا گرفتید؟

در قم‌ نزد آیت‌اللّه بروجردی‌ و در نجف‌ اشرف‌ نزد آیت‌اللّه سید محسن‌ حكیم.

معروف‌ است‌ كه‌ شما از دانشکدۀ حقوق‌ فارغ‌التحصیل‌ شده‌اید. چه

60