شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

دین در جهان امروز

<
>

دین در جهان امروز

سخنرانی امام موسی صدر در دانشکدۀ حقوق و علوم اقتصادی دانشگاه پدران یسوعی که روزنامۀ الحیاة در تاریخ 2 مارس 1968 (11 اسفند 1346) آن را چاپ کرد. در این جلسه رؤسای دانشکده‌های مختلف و عدۀ بسیاری از کشیش‌های مسیحی حضور داشتند.

33