شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

در پاسداشت آزادی

<
>

داخلی‌ است. و به‌ تعبیر امام‌ علی‌(ع)‌: «مَن‌ تَرََکَ‌ الشَّهَواتِ‌ كانَ ‌حُرّ‌ا»«5» (آزاده کسی است که شهوت را ترک کند.) اگر بخواهیم‌ آزادی‌ را تعریف‌ كنیم‌ باید بگوییم‌ كه‌ آزادی‌ رهایی‌ از دیگران‌ و رهایی‌ از نفْس‌ است. اگر آزادی‌ را این‌گونه‌ تفسیر كنیم، دیگر معتقد به‌ حد و مرز برای‌ آزادی‌ نخواهیم‌ بود. آزادی‌ای که‌ با آزادی‌ دیگران‌ تزاحم داشته‌ باشد، در حقیقت، بندگیِ نفْسِ خویشتن‌ و شهوت‌طلبی‌ است. آزادی جهاد است. همان‌ جهاد اصغری است كه‌ پیامبر گرامی‌ جهاد با بیگانگان می‌داند و جهاد اکبری كه جهاد با خویشتنِ‌ خویش‌ برای‌ رهایی‌ از شهوات است تا نظر روزنامه‌نگار خیرخواهانه و صادقانه‌ و بی‌شایبه‌ باشد. حق روزنامه‌نگار بر جامعه این‌ است‌ كه‌ برای‌ او آزادی‌ را تأمین‌ و خاطرِ‌ آسوده‌ را تضمین‌ كند، تا تحت‌ تأثیر زرق‌ و برق‌ها و انواع‌ فشارها قرار نگیرد. ادای چنین‌ حقی، همچنین، خدمتی است به جامعه‌. بدین‌گونه‌ جامعه‌ به‌ خود نیز خدمت‌ و نقش‌ حقیقی‌ خویش‌ را ایفا می‌كند، و از توان‌ جهادگران‌ خود بارور و بهره‌مند می‌شود. به‌راستی‌ كه‌ آزادی‌ والاترین‌ شیوه‌ برای‌ بسیج کردن و شكوفا كردن‌ قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها و استعدادهای‌ جامعه‌ است‌ و چنین‌ حقی‌ با آزادی‌ ادا می‌شود.

(27)برادران، روزنامه‌نگار نباید مورد اهانت‌ و تحت‌ فشار قرار گیرد، نباید به‌ فقر و نداری‌ بیفتد و نباید در معرض‌ تهدید و ترور واقع‌ شود. ترور بدترین‌ و شكست‌خورده‌ترین‌ روش‌ برای‌ نیل‌ به‌ هدف‌ است، حال‌ این‌ هدف‌ هرچه‌ باشد. پیامبر خدا می‌فرمود: «الإیمان قید الفتك»«6» (ایمان‌ خون‌ریزی‌ را مهار می‌كند.) و نیز می‌فرمود: «مسلمان‌ حیله‌گری‌ نمی‌كند، دستاورد آن‌

28