شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ادیان در خدمت انسان

<
>

ادیان در خدمت انسان

متن سخنرانى امام موسى صدر، در تاریخ 19 فوریه 1975 (30 بهمن 1353)، در قالب خطبۀ موعظۀ آغاز روزه، در كلیساى كبوشیین بیروت. در این مراسم، كه بزرگان مسیحیت لبنان در آن شركت جستند، در بالاترین سطوح سیاسى و دینىِ فرقه‌های مسیحى، و به عنوان نماد «گفتگو و تعایش» از امام صدر تجلیل به عمل آمد.

شارل حلو، رئیس‌جمهور اسبق لبنان، در این باره مى گوید:

«براى نخستین بار در تاریخ مسیحیت یك روحانى غیركاتولیك در یك كلیساى كاتولیك و براى جمعى از مؤمنان در جایگاه موعظه سخن مى راند. این اتفاق نه تنها اعجاب انگیز بلكه موجب تأمل و تفكر عمیق و درازمدت است.» اقدام بعدى امام دعوت از بزرگان مسیحیت براى ایراد خطبه هاى نماز جمعه بود، اما به سبب جنگ داخلى این برنامه تحقق نیافت.

13