شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

یادداشت ناشر

<
>

كار آن دیرى نگذشته، بر آن شد كه گروهى را زیر نظر استاد موسى اسوار، براى ترجمه و ویرایش و آماده سازى محصولات فكرى امام صدر، تشكیل دهد. ایشان كه بى شك از چهره هاى برجستۀ كتاب و كتابت در كشور است، بى دریغ و بدون چشمداشت و با قبول این مسئولیت، مسیر دشوار این راه را براى مؤسسه هموارتر كرد.

ثمرۀ نخستینِ تلاش این گروه آماده كردن ترجمه هاى مرحوم على حجتى كرمانى و انتشار آن با عنوان ناى و نى بود و اكنون دومین مجموعه از دستاوردهاى فكرى امام موسى صدر در پیش روى شماست. كتاب ادیان در خدمت انسان حاوى برخى سخنرانی‌ها، پیام‌ها و مصاحبه هاى امام موسى صدر است كه در آن‌ها به موضوعات گوناگونى پرداخته شده است. هم از آزادى مطبوعات در این مجموعه سخن رفته است و هم از نقش و جایگاه دین در دنیاى امروز؛ هم از تمدن درخشان اسلامى صحبت شده است و هم از عدالت در اسلام .... این مجموعه، با موضوعات متنوع، دست كم این حسن را دارد كه مى تواند ما را با دیدگاه‌ها و روش و منش امام موسى صدر آشنا سازد. در خاتمه، از استاد اسوار و از مترجمان و دیگر دست اندركاران آماده سازى و چاپ و عرضۀ كتاب صمیمانه سپاسگزارى مى كنیم. امیدواریم كتاب دوم از مجموعۀ «در قلمرو اندیشۀ امام موسى صدر» گامى هرچند كوچك در راه اعتلاى فرهنگ دینى و ملىِ این سرزمین باشد. از همگان خواستاریم تا با نقدهاى خود به ما در ادامۀ راه یارى رسانند.

مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

12