شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

یادداشت ناشر

<
>

نام این كتاب، ادیان در خدمت انسان، از موضوع سخنرانى تاریخى امام موسى صدر در كلیساى كبوشیین بیروت اقتباس شده است. امام موسى صدر براى موعظۀ آغاز روزه به این كلیسا دعوت شده بود. این رویدادِ بى نظیر، كه نخستین بار شكل مى گرفت، از جامعیت و جایگاه خطیب موعظه یعنى امام موسى صدر و احترام و مقبولیت او نزد مسیحیان حكایت داشت و نشانۀ آن بود كه این روحانى شیعه با عملكرد خود در بیان حقایق آسمانى و معنویت مشترك میان ادیان، در مقام منادى معرفت و معنویت، جایگاه ویژه اى دارد.

امام در سال 1338پا به خاك لبنان نهاد تا در سرزمین تمدن‌ها و فرهنگ‌هاى تاریخى و دیار طوایف گوناگون دینى، رهبرى شیعیان را در همۀ قلمروهاى زندگى عهده دار شود؛ با دو بال اجتهاد و علم روز. او معارف دینى را، هم در حوزۀ قم و هم در حوزۀ نجف آموخته بود و افزون بر تحصیلات حوزوى، فارغ‌التحصیل رشتۀ حقوق در اقتصاد از دانشگاه تهران بود.

امام، پس از هجرت به لبنان، وارد عرصه هاى اجتماعى، فرهنگى و سیاسى لبنان شد. به راستى كم اند عالمانى كه فرزند زمانۀ خود باشند و چه كمترند آنان كه، افزون بر درك زمانه خویش، دنیادیده باشند. اما همگان امام صدر را، هم آگاه به زمان و هم دنیادیده مى شناسند. چرا كه سفرهاى متعددى به اروپا كرد و همواره با مجامع علمى و فرهنگى غرب در ارتباط بود. از یك سو با اهل سنت به گفتگو مى نشست و از دیگر سو با مسیحیان دیدار مى كرد. هم با مفتى اهل سنت و دانشگاه الازهر و دیگر بزرگان عرب همچون عبدالناصر به صحبت مى نشست و هم پاپ را ملاقات مى كرد.

این همه، علاوه بر اینكه نشان از شرح صدرِ امام موسى صدر دارد، تجارب گران قدرى براى وى فراهم مى آورد. او، با تكیه بر این تجارب و دانسته ها، شجاعانه خود را در برابر پرسش‌هاى جوانان و حتى بزرگان

10