شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

دربارۀ فرقه‌گرایی

<
>

درباره فرقه گرایی

سخنرانی امام موسی صدر، رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان،

به دعوت ندوة الإثنین با عنوان «نگرانی برای آیندۀ لبنان»

به نقل از روزنامۀ العصر، چاپ صیدا مورخ 5/12/1962.

381