شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

انسان کوشش و دهش

<
>

انسان: کوشش و دهش

متن سخنرانی امام موسی صدر در تاریخ 15/9/1968،

برای قدردانی از خدمات و کمک‌های لبنانیان خارج از کشور،

به‌ویژه لبنانی‌های مقیم آفریقا.

بیانیۀ انتشاریافته در پایان این مراسم نیز از نظر خوانندگان می‌گذرد.

در این بیانیه به اوضاع بحرانی جنوب لبنان

و حملات تجاوز‌کارانۀ اسرائیل اشاره شده است.

343