شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اسلام و فرهنگ قرن بیستم

<
>

رهنمون‌ گردد. در همین‌ هدف‌ مقدس‌ عذر كافی‌ برای‌ من‌ وجود دارد. از بنیاد و مؤ‌سس‌ گرامی‌ آن‌ تشكر می‌كنم‌ و از شما شنوندگان‌ محترم‌ پوزش‌ می‌طلبم.

شیوۀ‌ بحث‌

(203)برای‌ آنكه‌ بحث‌ مهمی‌ كه‌ در پیش‌ داریم‌ به‌‌طور كامل‌ روشن‌ شود، باید موضوعات‌ زیر را توضیح‌ دهیم:

1. تعریف‌ کلمۀ فرهنگ‌ در این‌ بحث؛

2. فرهنگ‌ اسلام‌ یا اسلام‌ فرهنگی؛

3. دیدگاه‌ اسلام‌ دربارۀ فرهنگ‌های‌ گوناگون؛

4. ارائۀ نمونۀ‌ روشنی‌ از این‌ دیدگاه.

1. تعریف‌ فرهنگ

(204)برای‌ آنكه‌ از بحث‌‌های‌ طولانی‌ دربـارۀ‌ تعریف‌ كلمۀ‌ فرهنگ‌ دوری كنیم، حداقل‌ در این‌ بحث، فرهنگ‌ را زندگی‌ عقلانی تعریف می‌کنیم. در این‌ صورت‌ این اصطلاح شامل‌ حقوق و فلسفه و عرفان و علوم و هنر و ادبیات می‌‌شود.

2. فرهنگ‌ اسلام‌ یا اسلام‌ فرهنگی‌

‌بُعد فرهنگی‌ اسلام‌ مهم‌ترین‌ و اساسی‌ترین‌ بُعد اسلام‌ است. تصادفی‌ نیست‌ كه‌ وحی‌ الهی‌ بر پیغمبر اسلام‌(ص‌) با این‌ آیات‌ شروع‌ شده‌ است: «اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَم. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ.»«98»

106