شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اسلام و فرهنگ قرن بیستم

<
>

بازگشت‌ نسل‌ تحصیل‌كرده‌ به‌ بازشناسیِ‌ كاملِ‌ عقایدِ‌ دینی‌ و تمسك‌ منطقی‌ و ارزشمند آنان به‌ حدود و اصول‌ مذهبشان. اینکه‌ می‌گویند هدف‌ این‌ سلسله‌سخنرانی‌ها نابود كردن‌ مرزهای‌ میان‌ ادیان‌ و یكسان‌ كردن‌ كتب‌ دینی‌ است، تماماً‌ اتهامات‌ ناروا و ظالمانه‌ای‌ است‌ كه‌ به‌ هیچ‌ مدرك‌ و سندی‌ مستند نیست.

مركز آموزش علوم اسلامی افتخار دارد که این سخنرانی را تقدیم کند و، همچنین، آرای‌ اندیشه‌وران‌ و توصیه‌های‌ خیرخواهانۀ‌ صاحبان‌ خردِ‌ روشن‌ و باز را دریافت‌ ‌كند و ضمن‌ گردآوری‌ این آرا و نظریات‌ ارزشمند و گوناگون، این موضوع را تکمیل کند و به‌ محضر دانشمندان‌ و وجدان‌های‌ بیدار و پژوهشگران‌ تقدیم‌ کند.

‌لبنان، صور، موسی‌ صدر

‌محرم 1386، می 1966

104