شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اسلام و کرامت انسان

<
>

مقام‌ نبوت‌

(151)مقام‌ نبوت مقام‌ رسالت‌ الهی‌ است. مقام‌ دوستـی، مقـام‌ تكلـم‌ بـا خداوند، مقام‌ برگزیدگی، مقام‌ محبت‌ به‌ پروردگار، مقام‌ كلمة‌اللهی‌ و خلاصه‌ مجموعۀ‌ مقاماتی‌ است‌ كه‌ به‌ بشر اختصاص‌ دارد. مقام‌ نبوت‌ برترین‌ و شریف‌ترین‌ مقامی‌ است‌ كه به‌طور مطلق، مخلوقی‌ بدان‌ دست‌ یافته‌ است: «لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ.»«59»‌ و در آیۀ‌ دیگر می‌فرماید: «وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَیْهِم مَّا یَلْبِسُونَ.»«60»

بسیاری‌ از آیات‌ قرآنی‌ دلالت‌ دارد كه‌ خداوندِ‌ سبحان‌ رسولان‌ خویش‌ را با اوصاف‌ و ویژگی‌هایی‌ كه‌ برشمردیم،‌ برگزیده‌ است. آنچه‌ تا‌كنون‌ ذكر كرده‌ایم، نمونه‌ای‌ كوچك‌ از تعریف‌ انسان‌ شریف‌ و با كرامت‌ است، و نیز تفسیر و تحلیل‌ كوتاهی‌ است از بزرگواری‌ و كرامتِ‌ او در شریعتِ‌ اسلامی. اكنون‌ مناسب‌ است‌ كه‌ به‌ پاره‌ای‌ تفاصیل‌ و تعالیم‌ بپردازیم كه‌ برای‌ صیانتِ‌ کرامتِ انسان در همه‌ یا برخی‌ از ابعادِ وجود او‌ وضع‌ شده‌ است. اسلام‌ به‌ بحث‌ دربارۀ‌ وجود انسان‌ می‌پردازد و در تشریع‌ احكام‌ و وضع‌ قوانین‌ خود، بر اصلِ‌ «كرامتِ‌ انسان» استناد کرده و آن‌ را محور قرار داده، و این‌ اصل‌ را هدفی‌ بنیادین‌ از اهداف‌ دین‌ و غایتی‌ اساسی‌ از غایات‌ رسالت‌ انبیا برشمرده‌ است. اینك‌ به‌ بررسی‌ پاره‌ای‌ از این‌ تعالیم‌ می‌پردازیم.

الف. فطرت‌ خدایی‌

(152)دین، به‌طور خلاصه، فطرت‌ خدایی‌ است كه‌ فطرت‌ انسان‌ها را بر آن‌

80