شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ذوق و ابتکار در دعوت

<
>

كه حاضران محدود، و مباحث و كلماتى كه در آنجا گفته می‌شد محدودتر بود. درنتیجه، مجالس بسیار كم‌بهره و صورى شده‌‌ بود و نقشِ تاریخى خود را در جامعۀ شیعه به‌كلى از دست داده بود.

(127)در رمضان گذشته سبك جدیدى براى تنظیم این مجالس به‌طور آزمایشى طراحى و اجرا گردید كه با موفقیت عجیبى پایان یافت: دعوت با كارت انجام گرفت، وقت مجلس به دو ساعت محدود گردید و برنامه اى متنوع، شامل قرائت قرآن با صداى خوب، تاریخ، داستان اخلاقى، تفسیر یك آیه، یك مسئلۀ فقهى، ادبیات و اخبار جهان اسلام در نظر گرفته شد. هركدام از مواد این برنامه در حدود پنج دقیقه وقت مى‌گرفت. پس از آن سؤال و جواب و در آخر یك سخنرانى نیم‌ ساعته كه بر عهدۀ جوانان بود، انجام مى‌شد. خود بنده هر شب یكى از قسمت‌هاى برنامه را بر عهده مى ‌گرفتم. به‌ علاوه، نقد مسائلى كه در مجلس عنوان می‌شد نیز وظیفۀ بنده بود.

(128)این مجلس با سطح بسیار عالى و مستمعین قابل توجه و جمعیت زیاد و محیط بسیار گرمى ادامه یافت، به‌ طورى كه در شب‌هاى رمضان، این طبقه از جوانان، كه مشتریان پروپا قرص سینماها بودند، از رفتن به سینما خوددارى كردند.

شبِ آخر، با نهایت حسرت از طرف عموم جوانان به پایان رسید و پیشنهاد دادند مجلس به طور هفتگى ادامه یابد.

در برنامۀ آیندۀ ما تأسیس یك باشگاه براى این نوع مجالس و براى گذراندن ساعاتى از وقت جوانان به سالم ترین و آموزنده ترین صورت در نظر گرفته شده است.

مسئلۀ دانش ‌آموزان

(129)یكى از عجیب‌ترین صحنه‌ ها و قوى‌ ترین دلیل‌ها براى مدعاى مورد بحث

67