شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ذوق و ابتکار در دعوت

<
>

جلب و نگاه آن‌ها را به دین عوض كرد. عدۀ بسیاری از اعضاى جمعیت را جوانان، معلمین مدارس و طبقات روشنفكر تشكیل مى‌ دهند. داستان جمعیت ما جوابى عملى و قانع‌كننده به آن‌هایی بود كه دین را با ترك دنیا و انعزالْ مترادف، و روحانى را به مسائل اجتماعى بى‌ علاقه و حتى مسبب فلج كردن فعالیت‌هاى مثبت مى‌دانستند. خوش بینی كه از این راه پدید آمد، افكار را براى قبول سایر تعلیمات دینى آماده كرد.

قصۀ زن در لبنان

(123)دربارۀ خانم‌ها و تعلیم و تربیت دینى آن‌ها قصۀ ما جالب‌تر بود. برخلاف تصور معروف، كه زن را در ایران افراطی‌تر از زن در همۀ جهان مى‌ شناسند، زن در لبنان بسیار تندروتر و بى‌بندوبارتر از زن‌هاى ایرانى است. در لبنان مسئلۀ حجاب و بى‌حجابى زن مطرح نیست، داستان برهنگى زن یا به تعبیر عرب‌ها «خلاعت» مورد مطالعه قرار مى‌ گیرد. علت این افراط، گذشته از نزدیكى لبنان به اروپا، روش مقامات مسئول و متنفذان و سرمایه ‌داران بزرگ است. این دسته با زن تجارت مى‌ كنند. تجارت با زن تنها به معناى معروف این كلمه نیست. بلكه مجله و روزنامه یا فروشگاهى كه با عكس‌هاى نیمه‌ عریان زن و فروشندگان زیبا سطح فروش خود را بالا مى‌ برد، با زن تجارت مى‌كند. در لبنان براى جلب سیاح سعى مى‌ شود لباس‌هاى زن‌ها در خیابان، در مجالس، هتل‌ها، كناره هاى دریا، فروشگاه‌ها، تفریحگاه‌ها و حتى در ادارات دولتى طورى طراحى شود كه غریزۀ بینندگان را به بهترین وجهى ارضا كند. بنابراین، اگر شنیدیم كه مسابقۀ ملكۀ زیبایى نیز گاهى در لبنان انجام مى‌ گیرد، تعجب نمى‌ كنیم. تهیۀ لباس‌هاى آخرین مد و افراط در تعدد و تنوع لباس خانم‌ها، بزرگ ترین رقم بودجۀ خانواده ها را تشكیل مى‌ دهد. درنتیجه،

64