شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ذوق و ابتکار در دعوت

<
>

ندهند و در عوض صدقات را در صندوق‌هاى بیست‌گانۀ جمعیت بریزند كه در بیست نقطۀ شهر قرار داده شده بود.

(121)بـا كمال تعجب، همكارى مـردم بلافاصله ریشۀ گـدایى را از بیخ بركند، و بازار و خیابان‌ها از این پدیدۀ ناهنجار پاك گردید. اكنون، علاوه بر كمك به عائلۀ فقیرها، سعى در ساختمان یك كانون اجتماعى می‌شود كه براى یتیمان و فقیران، مسكن و كارآموزى تأمین كند، آنان را آموزش دهد و با تهیۀ ادوات دستى ساده، آنان را قادر سازد تا بتوانند ظرف یكى دو سال سرمایه اى تهیه كنند و از فقر و فلاكت رهایى یابند. این جمعیت تلاش‌هاى زیادى براى به مدرسه فرستادن كودكان پراكنده و كوچه‌ گرد، كمك به بیماران ضعیف‌الحال، ایجاد مجالس منظم سوگوارى و شادمانى و نیز تنظیف و پاكیزه نگاه داشتن سطح شهر مى ‌كند.

از همین پول‌هاى جزئى، بودجۀ سال 1969جمعیت، در حدود چهل هزار لیره، یعنى صد هزار تومان، تأمین شده است. در صندوق جمعیت، پول‌هایى كه به صورت نذر، كفاره، وصیت و حتى اوقافى كه در این مدت كوتاه براى جمعیت صورت گرفته، ریخته مى‌ شود. جمعیت به فقیرانى كه آن‌ها را از عائلۀ جمعیت مى‌ داند، بدون توجه به مذهب و صرف ‌نظر از آنكه شیعه یا سنى یا مسیحى باشند، كمك مى ‌كند. این روش آن‌قدر جلب اعتماد كرده است كه همۀ مردم، از هر فرقه و دسته، به آن كمك مى‌كنند. مثلاً در روزهاى آخر اقامت من یك نفر از شخصیت‌هاى مسیحى به نام رُفلِه مُنَسَّی نزد من آمد و یک دانگ از كارخانۀ یخ سازى خود را وقف جمعیت كرد. دو نفر طبیب مسیحى مجاناً مریض‌هاى جمعیت را معالجه مى‌ كنند.

(122)روش بنده در معالجۀ این مشكل اجتماعى و روش جمعیت آن‌قدر در افكار جوان‌ها اثر گذاشت و جامعیت تعالیم اسلامى را نشان داد كه به‌ طور بسیار محسوسى توجه آن‌ها را به دین و مسجد و مجالس دینى

63