شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ذوق و ابتکار در دعوت

<
>

آن‌ها به خدمات اجتماعى بزرگى مشغول و شاغل مناصب مهمى هستند، در طایفۀ مذهبى شیعۀ لبنان دیده می‌شوند. قسمت عمدۀ این خدمت عظیم حاصلِ مجاهدت مرحوم شرف‌الدین و رهبران بیدار شیعۀ لبنان و نتیجۀ فعالیت «الكلیة الجعفریة» (مجتمع آموزشی جعفریه) و «الكلیة العاملیة» (مجتمع آموزشی عاملیه) است. در این‌باره جمله اى از آن پیشواى عالى‌ قدر معروف است: «لا یَنتَشِرُ الهُدَى إلّا مِن حَیثُ انتَشَر الضَّلال» (هدایت صورت نمی‌گیرد، مگر از همان جایى كه گمراهى آغاز و منتشر شده است)، كه خود از روح بزرگ و فكر بلند و ذوق سرشار او حكایت می‌کند، و خود دستورالعملی بسیار ارزنده است.

(118)آرى، فـرهنگْ روزى سبب انحراف جوانان و زمـامداران ملت مسلمان بوده است. امروز باید این عامل بزرگ را در راه اصلاح ملت مسلمان به كار انداخت. بى‌ سوادى 85% ملت ما، بزرگ ترین ننگ و بزرگ ترین سند دروغ گویىِ مبلّغ دینى است كه دین خود را سبب سعادتمندى ملت‌ها مى‌ شمارد. باید در این راه تلاش كرد و به هر دعوتى كه براى مبارزه با جهل می‌شود، از هر راه، كمك كرد. چقدر تعجب‌ آور است كه اسلامْ طلبِ علم را فریضه بداند، اما بی‌سوادترین مردمْ مسلمان‌ها باشند. نظافت را از ایمان بشمارد، اما كثیف ترین مردم، كوچه، خانه و بچه‌ها، از آنِ ما مسلمان‌ها باشد.

(119)بالا بـردن سطح اجتماعى و كمك به دنیاى مـردم، كه خود از تعالیم دین اسلام است، در عین حال، سبك جالب و مؤثرى براى تأثیر دعوت است، كه مورد تجربه و مدعاى ماست.

براى ادامۀ خدمات امام شرف‌الدین و رفع عقب‌ماندگی‌های اجتماعى شیعه، اقداماتى در شهر صور لبنان به عمل آورده‌ام كه چند قسمت آن به عرض مى‌ رسد.

61