شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ذوق و ابتکار در دعوت

<
>

خانم‌ها، كه مدرسۀ اولِ تربیت و پایۀ اولِ سلامت بشری‌اند، به‌کلی از تكالیف و واجبات خود بى ‌خبرند.

(111)گروه دیگر، روشنفكران مسلمان‌اند كه از تعالیمِ دور و درازِ فلسفه‌ هاى جدید مطلع و چه بسا بدان پایبندند، اما فكرى نادرست از دین خود دارند و، در حقیقت، این بى ‌خبرىْ آن‌ها را منحرف كرده است.

(112)آمادگى كیفى براى قبول دعوت اسلامى در این جمعیت، امروز به صورت عجیبى درآمده است. بنده به هر دسته‌ اى كه برخورده‌ام، چه جوان و چه پیر، آن‌ها را مشتاق و تشنۀ دانستن و دریافتن تعالیم دینىِ خود دیده ام. و بسیارى از آن‌ها را دیده‌ام كه با حسرت از انحراف و بى‌ خبرىِ خود یاد می‌کنند.

(113)در این قسمت بخشى از مشاهدات و اقدامات خود را به عرض مى‌رسانم، كه سند زنده و شاهد صدقى بر آمادگى همۀ طبقات مسلمان براى پذیرفتن تعالیم دینى است. این اقدامات تجربه اى است كه این‌جانب، در مدتى كمتر از دو سال، در شهر صور لبنان اندوخته‌ام و با نهایتِ وضوح احساس كرده‌ام كه در صورتى كه سبك دعوتْ متناسب با زمان باشد و نیز، با توجه به احتیاجات روحى مردم، اسلامِ جامع و كاملى عرضه شود، اثر بسیار خوبى مى‌ توان گرفت، و همۀ طبقات، حتى عنان‌گسیختگان و بی‌خبران، دعوت را مى‌ پذیرند. به‌طور خلاصه، با كمى ذوق و اندكى استقامت، نتایج گران‌بهایی می‌توان گرفت، به ‌ویژه اگر اخلاص در نیت، كه شرط اساسى هر نوع دعوتى است، فراهم گردد.

شیعۀ لبنان

(114)شیعه در لبنان در حدود سیصد و چهل هزار نفر و، برحسب آمـار رسمى، 99/19 درصد از مردم این كشور را تشكیل می‌دهند، كه سومین طایفۀ

59