شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ذوق و ابتکار در دعوت

<
>

به دشنام آنان وسوسه می‌کنم.

(103)مقدمۀ بحث به طول انجامید، ولـى چون این طـرز تفكر در عملِ خود من بسیار مؤثر بوده است، خواستم كه به دوستان اهدا كنم.

جهان آمادۀ پذیرفتن دعوت اسلامى است

(104)آمادگى جهان براى قبول دعوت اسلامى را از دو جنبۀ كمّى و كیفى مورد مطالعه قرار مى‌ دهیم:

آمادگى كمّى

(105)از نظر كمیت، یكى دو مورد را به عرض مى‌ رسانم، تفصیل آن را در كتاب المسلمون فى العالم الیوم، كه در پنج مجلد طبع و منتشر شده است، مى‌توان دید. در این كتاب به‌خوبى مشاهده مى‌شود كه اسلام در پنج قاره چگونه مى‌ خیزد و پیش مى‌ رود.

(106)در بسیارى از كتاب‌ها، مثل كتاب سالنامۀ دنیاى اسلامى، تألیف پروفسور لویى ماسینیون، مستشرق معروف فرانسوى، مى‌ خوانیم و از اطلاعاتى كه مسافران لبنانى براى خودِ من مى‌آورند استفاده مى‌ شود كه سالانه متجاوز از ششصد هزار نفر در آفریقاى سیاه، مسلمان مى‌شوند. چه‌بسا تاجری پیله‌ور وارد دهى مى‌شود و بعد از فروش متاع خود همۀ دِه را مسلمان می‌كند. در كشورهاى آفریقایىِ جدید‌الإستقلال، كه كارهاى مردم به عهدۀ خودشان واگذار شده است، احساس مى‌كنند كه با دین‌هاى ملى خودشان نمى‌ توانند به وظایف اجتماعى خود بپردازند و، بر اثر ارتباط با جهان، سخافت و خرافى بودن دین محلى ‌شان معلوم گشته است. از این رو و به اجبار، به دین‌هاى جهانى روى آورده اند. دین مسیح را هم متأسفانه با تجربه دریافته‌ اند كه وسیلۀ امپریالیسم اروپایى شده است.

57