شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اسلام

<
>

او در گفتار و كردار و معاشرت‌ با مردم‌ آن‌طور رفتار می‌كند كه‌ وحی‌ به‌ وی‌ می‌گوید، هرچند كه‌ برطبق‌ خواسته‌ها و رضایت‌ مردم‌ نباشد. پیامبر هیچ‌گاه‌ منحرف‌ نمی‌شود و از روی‌ هوای‌ نفْس‌ سخن‌ نمی‌گوید و با رغبات‌ و شهوات‌ مردم‌ مجامله‌ و مسامحه‌ نمی‌كند و امور را با موازین‌ شایع‌ و مورد پسند توده‌ها نمی‌سنجد. وی‌ همانند همگان‌ زندگی‌ می‌كند، پیر می‌شود، می‌میرد و در روز قیامت‌ محشور می‌شود و مورد محاسبه و سؤ‌ال‌ و جواب‌ قرار می‌گیرد. و بالأخره‌، پیامبر یكی‌ از بندگان‌ خداست، نه‌ فرشته‌ است‌ و نه‌ نیمه‌خدا، و این‌گونه‌ است‌ كه‌ الگو و اسوۀ‌ صالحی‌ است‌ برای‌ مردم، پیشوای‌ آنان و سند زنده‌ برای‌ واقعی بودن رسالتش؛ انسانِ‌ اسوه‌ و امامی‌ كه‌ با ایمان‌ و عمل‌ خویش‌ امكان‌ تحقق‌ تعالیم‌ آیین‌ و رسالتش‌ را به‌ اثبات‌ می‌رساند.

(37)در قرآن‌ كریم‌ و در سیرۀ‌ انبیا و در سیرۀ‌ شخص‌ محمد(ص) دلایل‌ فراوانی‌ بر آنچه‌ برشمردیم‌، وارد شده‌ است. در این‌ منابع، انبیای‌ الهی‌ نقد و تشویق و تأ‌یید و تهدید و نصیحت‌، و حتی‌ دربارۀ برخی اعمال عتاب‌ شده‌اند. درعین‌حال، پیامبر همواره‌ از وحی‌ و مساعدت‌ و عنایت‌ خداوند برخوردار بوده‌ است‌ و، به همین سبب، قول‌ و رأ‌ی‌ و عمل‌ و رضای‌ او از دیگران،‌ سیره‌ و اسوۀ‌ حسنه‌ای‌ برای‌ امت‌ است.

(38)ویژگی‌ بارز پیامبـر از دیدگاه‌ اسلام‌ این‌ است‌ كه‌ وی‌ در آنِ‌ واحد بنده‌ و رسول‌خداست. ازاین‌رو، اصالت‌ این‌ اندیشه‌ و تأثیرناپذیری‌ آن‌ از احساسات‌ طبیعی، چنان‌كه‌ برتراند راسل‌ گفته‌ است، آشكار می‌شود. این‌ اندیشه‌ قایل به این‌ است‌ كه‌ مسیح(‌ع‌) نه‌ به‌ قتل‌ رسیده‌ و نه‌ مصلوب‌ شده‌ است،‌ زیرا اسلامی‌ كه‌ مصلوب‌ شدن‌ مسیح‌ را رد می‌كند، تأكید دارد كه‌ بسا پیامبرانی که‌ در راه‌ رسالت‌ خویش‌ به‌ قتل‌ رسیده‌اند: «أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ

32